Baranya Háló

A Csorba Győző Könyvtár Hálózati Osztálya, a volt Módszertani Osztály (később Területi Osztály) utódjaként tevékenykedik 2010 áprilisától.

A könyvtár Baranya megyében szervezi a településeken a könyvtári, információs és szolgáltató helyek működését és könyvtári szolgáltatását. Emellett szakmai segítséget nyújt a városok és a nyilvános könyvtárak munkájához is.

Fő feladatok:

  1. Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer (röviden: BKSzR) – telepített (könyvtári, információs és szolgáltató hely) és könyvtárbuszos könyvtári ellátás Baranya megyében;
  2. Nemzetiségi Ellátó Központ (NEK) – német, horvát, és roma dokumentumok letétkezelése;
  3. Pályázatok, rendezvények, továbbképzések ˜– Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok, szakmai programok, alap- és középfokú tanfolyamok szervezése, lebonyolítása.

Tovább a Baranya Háló oldalára»»»
Az oldal használata Flash lejátszót igényel!

Tovább a Könyvtárbusz oldalára»»»
Az oldal használata Flash lejátszót igényel!

1. Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer (BKSzR):
A szolgáltató megyei könyvtár – a településekkel megkötött megállapodások szerint – állományt vásárol, feldolgozza, online katalógusba rögzíti (Corvina könyvtár-automatizálási rendszer – OPAC), illetve kiszállítja a dokumentumokat. Egyúttal - az igényeknek megfelelően - forgatja is az állományokat, valamint könyvtár-, és olvasásnépszerűsítési programokat szervez.

A megyében 9, ún. könyvtárellátási terület működik: mohácsi, pécsi, pécsváradi, sásdi, sellyei, siklósi, szigetvári, szentlőrinci, villányi. Minden terület könyvtári feladatellátását külön referens végzi, aki napi kapcsolatban van a polgármesterekkel és a szolgáltató helyeken dolgozó kollégákkal.

2010-től: a „TIOP-1.2.3-08/1-2008-0021 Könyvtárbusz projekt” segítségével egy 13 méteres Mercedes nyerges-vontató „Könyvtárbusszal” is végzi a lakosság könyvtári ellátását. A korszerű jármű - a dokumentum-kölcsönzésen kívül - kulturális programokat és szélessávú műholdas Internetkapcsolatot is visz az 1000 fő alatti kistelepülésekre.

A „TIOP-1.2.3-11/1-2012-0461 Könyvtárbusz No.2 projekt” segítségével – 2014-től – egy újabb „Könyvtárbusz” is segíti a Baranya megyei kistelepülések könyvtári ellátásának szervezését.

2. Nemzetiségi Ellátó Központ (NEK):
A Csorba Győző Könyvtár állományegysége a megyében élő három legnagyobb létszámú nemzetiség – a német, a horvát és a roma – könyvtári ellátására jött létre. Az állományt a felsorolt nemzetiségek lakta Baranya megyei települések könyvtáraiba, oktatási intézményeibe, civil szervezeteibe stb. – letétként – helyezi ki a könyvtár. A dokumentumokat kölcsönözhetik a Tudásközpont beiratkozott olvasói is.

3. Pályázatok, rendezvények, továbbképzések:
Az osztály munkatársai (szakreferensei) koordinálják a BKSzR-ben megvalósuló programokat, rendezvényeket. Közreműködnek az országos Internet Fiesta, valamint az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatok szervezésében is. Az osztály munkatársai – évente több alkalommal – könyvtárszakmai napokat, fórumokat, előadássorozatokat is rendeznek a megye könyvtárosainak. A BKSzR-ben segítik az alapfokú könyvtárkezelői, illetve informatikai képzések megvalósítását.

Elérhetőségünk:

Cím: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Postacím: 7603 Pécs, Pf.: 117
Telefon: (72) 501-500 / 28058 osztályvezető
  (72) 501-500 / 28014, 28015, 28058 szakreferensek
  (72) 501-500 / 28035 könyvtárbuszos szakreferensek

Munkatársaink»»»