Beiratkozás

Csorba Győző Könyvtár
(Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont)

A beiratkozás feltételei:

 1. A Könyvtár tagja lehet mindenki. A beiratkozás személyesen, a Belépési Nyilatkozat aláírásával történik, kivételes esetben lehetőség van meghatalmazott útján történő beiratkozásra és kölcsönzésre.
 2. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 • személyi igazolvány (vagy útlevél / tartózkodási engedély / kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímkártya
 • diákok esetében az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában jogviszony igazolás)
 • a PTE hallgatói részéről kötelező az EHA-kód megadása
 • beiratkozási kedvezmény igénybe vételéhez a jogosultság érdemi igazolása szükséges
 • 18 éven aluliaknak Jótállási nyilatkozat szükséges (16 éven aluliak esetében a beiratkozásnál - első alkalommal - a törvényes képviselő személyes jelenléte is szükséges)
Könyvtárhasználók Díj Érvényesség
ideje
16 éven aluliak ingyenes 12 hónap
70 éven felüliek ingyenes 12 hónap
A PTE Egyetemi Könyvtárának, a Csorba Győző Könyvtárnak, valamint a pécsi székhelyű más könyvtáraknak és ezek jogelődjeinek nyugdíjas dolgozói ingyenes 12 hónap
Pécsi és a baranyai kulturális intézmények dolgozói ingyenes 12 hónap
Könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói ingyenes 12 hónap
A Pécsi Tudományegyetem egyetemi polgárai ingyenes 12 hónap
A Pécsi Tudományegyetem nyugdíjas oktatói ingyenes 12 hónap
A Pécsi Hittudományi Főiskola oktatói, hallgatói ingyenes 12 hónap
A Tudásközpontot üzemeltető gazdasági társaság alkalmazásában álló személyek ingyenes 12 hónap
BAT, OTP és a Baranya Megyei Munkaügyi Központ dolgozói, alkalmazottai ingyenes 12 hónap
Pécsi Diplomások Körének tagjai (10 % kedvezmény) 2880 Ft / 12 hó
1980 Ft / 6 hó
12 hónap
A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányuata Hivatala dolgozói ingyenes 12 hónap
A Könyvtárbuszon (7. sz. melléklet) történő beiratkozás ingyenes 12 hónap
Súlyosan fogyatékos személyek (Szabályzat 38/A. §) ingyenes 12 hónap
Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók (nem a PTE polgárai) 1600Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó
6 v. 12 hónap
Nyugdíjasok 1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó
6 v. 12 hónap
Pedagógusok 1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó
6 v. 12 hónap
Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak 1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó
6 v. 12 hónap
A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozási segélyben részesülők 1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó
6 v. 12 hónap
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állományának tagjai 1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó
6 v. 12 hónap
Egyéb természetes személy 3200 Ft / 12 hó
2200 Ft / 6 hó
6 v. 12 hónap
Ajándék olvasójegy 3200 Ft / 12 hó 12 hónap
Éves látogatójegy 1000 Ft / 12 hó 12 hónap
Olvasójegy pótlása 1000 Ft  

Beiratkozott Könyvtárhasználóink jogosultak a Könyvtár alapszolgáltatásokon túli egyéb szolgáltatásainak használatára, a következők szerint:

 1. Kölcsönzés, melynek részleteit a Szabályzat tartalmazza
 2. Különgyűjtemények használata. Az egyes különgyűjtemények, speciális állományrészek használati rendjéről, kölcsönzéséről a Szabályzat mellékletben rendelkezik
 3. Könyvtárközi kölcsönzés
 4. Tájékoztatás igénybevétele
 5. Reprográfia
 6. Használó képzés: könyvtárhasználat, számítógép, internet, adatbázis használat
 7. Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata
 8. Könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata
 9. Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata
 10. pendrive-, CD- és DVD-írás
 11. NAVA-szolgáltatás

A városi fiókkönyvtárak beiratkozási rendje:

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár
Belvárosi Könyvtár

Csipkefa Gyermekkönyvtár
Kertvárosi Fiókkönyvtár

Könyvtárhasználók Díj Érvényesség
ideje
16 éven aluliak ingyenes 12 hónap
70 éven felüliek ingyenes 12 hónap
A PTE Egyetemi Könyvtárának, a Csorba Győző Könyvtárnak, valamint a pécsi székhelyű más könyvtáraknak és ezek jogelődjeinek nyugdíjas dolgozói ingyenes 12 hónap
Pécsi és a baranyai kulturális intézmények dolgozói ingyenes 12 hónap
Könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói ingyenes 12 hónap
A Pécsi Tudományegyetem egyetemi polgárai ingyenes 12 hónap
A Pécsi Tudományegyetem nyugdíjas oktatói ingyenes 12 hónap
A Pécsi Hittudományi Főiskola oktatói, hallgatói ingyenes 12 hónap
A Tudásközpontot üzemeltető gazdasági társaság alkalmazásában álló személyek ingyenes 12 hónap
BAT, OTP és a Baranya Megyei Munkaügyi Központ dolgozói, alkalmazottai ingyenes 12 hónap
Pécsi Diplomások Körének tagjai (10 % kedvezmény) 2880 Ft / 12 hó 12 hónap
A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányuata Hivatala dolgozói ingyenes 12 hónap
A Könyvtárbuszon (7. sz. melléklet) történő beiratkozás ingyenes 12 hónap
Súlyosan fogyatékos személyek (Szabályzat 38/A. §) ingyenes 12 hónap
Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók (nem a PTE polgárai) 1600 Ft / 12 hó 12 hónap
Nyugdíjasok 1600 Ft / 12 hó 12 hónap
Pedagógusok 1600 Ft / 12 hó 12 hónap
Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak 1600 Ft / 12 hó 12 hónap
A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozási segélyben részesülők 1600 Ft / 12 hó 12 hónap
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állományának tagjai 1600 Ft / 12 hó 12 hónap
Egyéb természetes személy 3200 Ft / 12 hó 12 hónap