Gyűjteményszervezési Osztály

Osztályunk jelenleg 7 fővel végzi a könyvtár különböző részlegei és a pécsi hálózat fiókkönyvtárai számára a gyarapító és feldolgozó munkát.

A könyvtár gyűjteményét a Gyűjtőköri kódexben lefektetett elvek szerint - a Tudásközpontban helyet foglaló egyetemi könyvtárral egyeztetve - gyarapítja. A könyvtári állományt formai és tartalmi szinten katalógusokban feltárja.

Az állomány részletes feldolgozása 1999. március 22-e óta Corvina Integrált Könyvtári Rendszerrel történik.

Az állomány védelme és biztonsága érdekében az állományvédelmi szabályzatnak megfelelően óvja dokumentumvagyonát és a vonatozó jogszabályok alapján végzi állománya ellenőrzését. Folyamatosan selejtezi állományából a fizikailag tönkrement, tartalmilag elavult és a használók számára érdektelenné vált dokumentumokat.

Vezeti az egyedi és csoportos nyilvántartásokat, statisztikai adatokat szolgáltat a dokumentum-állomány gyarapodásáról, törléséről, értékéről, nagyságáról és összetételéről. Retrospektív katalóguskonverziót végez az Olvasószolgálati osztállyal együttműködve.

Elérhetőségünk:

Cím: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Postacím: 7603 Pécs, Pf.: 117
Telefon: (72) 501-500 / 28011, 28012, 28060

Munkatársaink»»»