Olvasószolgálati Osztály

Pécs városa 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa cím birtokosaként építtette a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontot. A Balázs Mihály tervezte 13 ezer malapterületű épületbe a Csorba Győző Könyvtár, a PTE Központi Könyvtára és a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár költözött.

A látogatók számára mindezek a gyűjtemények egy könyvtárat jelentenek, hisz a különböző könyvtárakból érkező könyvek közös polcokra lettek elhelyezve, egységes a Tudásközpont informatikai rendszere és a könyvtárosok is közösen látják el a kölcsönzés és a szaktájékoztatás munkáját. Az új könyvtár integrált szolgáltatásokkal várja kedves látogatóit.

A birtokba vett új könyvtárunkban célunk, hogy minden látogató jól érezze magát, és a használat során kényelmesen tudjon olvasni, tanulni, kutatni, kikapcsolódni. A megnövekedett területen otthonos, barátságos környezettel várjuk a Könyvtárlátogatókat.

Könyvtárunk integrált gyűjteménye kb. egymillió egységet számláló dokumentumállománnyal, 576 féle napi- és hetilappal, szakfolyóiratokkal, több ezer AV dokumentummal (CD, DVD, videokazetta, hangoskönyv), 13 ezer kottával és számítógépes adatbázisokkal várja az érdeklődőket. Az egymillió, a házban fizikailag jelen levő dokumentum mintegy 40%-a található a könyvtárban szabadpolcos rendszerben, a többi az alsó szinten a tömörraktárban van.

A Tudásközpontban 630 ülőhely és 380 számítógép található, ezeken kívül beiratkozott olvasók számára Wifi-n is lehet internetezni, adatbázisokat használni. A szinteken, a szakrészlegekben hagyományos kölcsönzésre, tájékoztatás kérésére, a dokumentumok helyben használatára, informatikai, reprográfiai szolgáltatások igénybevételére egyaránt lehetőség van. Valamennyi szinten működnek forráspontok, ahol fénymásolás, szkennelés, nyomtatás is biztosított.

Könyvtárunkban automata kölcsönzők és könyvvisszavevő gépek működnek új szolgáltatásként, de az Olvasószolgálati osztály munkatársai is az olvasók rendelkezésére állnak a kölcsönzésben, tájékoztatásban, feldolgozásban, rendezvények szervezésében, segítséget nyújtanak az informatikai szolgáltatások igénybevételéhez.

Munkánk célja, úgy kialakítani a Csorba Győző Könyvtár szolgáltatásait, hogy azok megfeleljenek a mai gyorsan változó világunk követelményeinek, a használók differenciált igényeinek.

 

Elérhetőségünk:

Cím: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Postacím: 7603 Pécs, Pf.: 117
Telefon: (72) 501-500 / 28025, 28061, 28066

Munkatársaink»»»