Szolgáltatások

Kölcsönzés

Kölcsönözni az Emeleti kölcsönző pultoknál (1.2.3.4.emeleten) illetve az Automata kölcsönző-berendezéseknél lehet.
A kölcsönzési határidő betartása a Könyvtárhasználó kötelessége. A könyvtáros a lejárati dátumot minden esetben bepecsételi a dokumentum hátuljába.

Könyvtárhasználó-típus Maximális kölcsönzés (dokumentum) Időtartam Hosszabbítási lehetőség Késedelmi díj (Ft / dokumentum / nap)
Beiratkozott olvasók általában 10 1 hónap 2*1 hónap 20
Pécsi Tudományegyetem kutató, PhD hallgató, óraadó oktató 15 1 hónap 2*1 hónap 20
Pécsi Tudományegyetem Oktató 20 3 hónap 3*1 hónap 0

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő meghosszabbítására személyesen, telefonon (72) 501-500 / 28025, 28048, elektronikus levélben vagy online van lehetőség. A kikölcsönzött, de más Könyvtárhasználó által előjegyeztetett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani.

Előjegyzés

A Könyvtárhasználó előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzésre csak személyesen van mód. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét ebben az esetben nem lehet meghosszabbítani. A könyv visszaérkezésekor a könyvtár e-mailben vagy postán értesíti ki az olvasót. Az előjegyzés díja: 100 Ft, melyet a könyv átvételekor kell fizetni.

Felszólítások rendje (tájékoztató jellegű)

 1. A kölcsönzési határidő eredménytelen elteltét követő 2 héten belül a Könyvtár e-mailben figyelmezteti a Könyvtárhasználót (1. felszólítás).
 2. A kölcsönzési határidő lejáratát követő 1 hónap elteltével postai levélben küldi el a Könyvtár a Könyvtárhasználó tartózkodási helyére (2. felszólítás).
 3. A 2. felszólítás elküldésének napja után 2 héttel a Könyvtár már a Könyvtárhasználó állandó lakóhelyére postázza (3. felszólítás).
 4. Amennyiben a Könyvtárhasználó a 3. felszólítást kiküldését követő 15 napon belül nem rendezi a tartozását, a Könyvtár tértivevényes levélben szólítja fel a teljesítésre (4. felszólítás).
 5. Amennyiben a Könyvtárhasználó a tartozásait a 4. felszólítás kézbesítését követő 1 hónap elteltével sem rendezi, a Könyvtár a tartozásokat adósságbehajtó cégnek adja át.

Az elvesztett vagy megrongált könyvek pótlása

Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja (az olvasószolgálati osztályvezetővel való egyeztetés után). Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum eszmei értékének pénzben való megtérítését követelheti.

Beszerzési javaslat

Lénárdné Csépán Réka
(36 72) 501-500 / 28012
csepan.reka@baralib.hu

Könyvtártúra

Lehetőség van arra, hogy a Tudásközpont épületét, belső tereit, a könyvtári tereket és szolgáltatásokat egyéni vagy csoportos könyvtártúra keretében megismertessük az érdeklődőkkel.
Könyvtártúráinkat elsősorban csoportoknak ajánljuk. A csoport maximális létszáma 20 fő.
Bejelentkezést elfogadunk e-mailen és telefonon is.

Látogatójegy

Ha nem szeretne beiratkozni, de körbenézne az épületben, válthat látogatójegyet. Szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány (vagy útlevél / tartózkodási engedély / kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímkártya
 • diákok esetében - amennyiben nem rendelkeznek az előbbiekkel - elfogadjuk az érvényes diákigazolványt is.

Éves látogatójegy

Ha nem szeretne beiratkozni, kölcsönözni, de használná a számítógépeket, nyomtatna, fénymásolna, válthat éves látogatójegyet, melynek díja 1000 Ft. Szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány (vagy útlevél / tartózkodási engedély / kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímkártya.

Számítógéphasználat

A Könyvtár honlapján keresztül elérhető az elektronikus katalógus (OPAC), valamint a Könyvtár területén az e célra fenntartott termináljainkat bárki használhatja.
Beiratkozott olvasóink illetve a PTE EHA-kóddal rendelkező polgárai igénybe vehetik az egész épületben elérhető vezeték nélküli (WIFI) számítógép hálózatot.

Beiratkozott olvasóink vehetik igénybe az alábbi informatikai szolgáltatásokat:

 • számítógép- és internethasználat,
 • a Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata,
 • a Könyvtár által előfizetett adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata,
 • a Könyvtár területén elhelyezett önkiszolgáló nyomtató-fénymásolók használata
 • a Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata.

Reproráfia

Fénymásolás, nyomtatás árak:

A4 fekete-fehér: 8 Ft
A3 fekete-fehér: 15 Ft
A4 színes: 80 Ft
A3 színes: 150 Ft

Útmutatók:
http://www.tudaskozpont-pecs.hu/digitalia/kezikonyvek/

Könyvtárközi kölcsönzés

A saját állományban nem szereplő dokumentumot könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum átkölcsönzése vagy térítéses másolat formájában.

 • Könyvtárközi kölcsönzés beiratkozott olvasó számára

A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója, mely személyesen a Könyvtárban történik. Ha a küldő könyvtár a küldeményért postaköltséget számít fel, ez az olvasót terheli. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de másolat ezekről is kérhető. A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.

Külföldről való kérés esetén a 4500 Ft szolgáltatási díjat előre kell fizetni, a postaköltség utólag fizetendő. Amennyiben nem sikerül a könyvet külföldről meghozatni, úgy három hónap után a pénzt visszaszolgáltatjuk.

Nyomtatvány a könyvtárközi kölcsönzéshez

 • Könyvtárközi kölcsönzés más könyvtárak számára

Bármely könyvtár jogosult a könyvtárközi kölcsönzésre, ha vállalja a könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartását. Kérjük, hogy könyvtárközi kéréseiket lehetőleg ODR-en keresztül adják fel. Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve ha a könyvtár még nem regisztrált a rendszerben, a szolgáltatás a Csorba Győző Könyvtár egységeitől hagyományos kérőlapon, vagy e-mailben igénybe vehető. A könyvek kölcsönzése ingyenes, a kérő könyvtár felelőssége a kiadvány épségben és időben történő visszaküldése. Folyóiratokat nem kölcsönzünk, így folyóiratcikkekről csak fénymásolat kérhető térítés ellenében. A fénymásolatokról a Csorba Győző Könyvtár Gazdasági Osztálya későbbi időpontban küld számlát.

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon munkatársunkhoz:

Szokola Lászlóné
E-mail: konyvkoz@baralib.hu
Telefon: (36 72) 501-500 / 28061, 28025
H–P: 8–16 óráig

Házhoz megy a könyvtár!

Könyvtárunk 2012 decemberétől új szolgáltatást nyújt mindazok számára, akik nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről, akkor sem, ha - ideiglenesen, vagy akár hosszabb ideig - személyesen nem tudnak eljönni könyvtárunkba olvasnivalóért.

Munkatársunk havonta egy alkalommal lakására viszi a kért dokumentumokat. Ha Ön, vagy hozzátartozója idős, beteg, vagy mozgáskorlátozott és igényt tart erre az ingyenes szolgáltatásra, jelentkezzen személyesen, telefonon vagy e-mailben.

Hívja fel ismerősei figyelmét is erre a lehetőségre, és érdeklődjön könyvtárunkban!

Jelentkezni lehet

 • a könyvtár nyitva tartási idejében személyesen: Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 1. emelet (7622 Pécs, Universitas u. 2/A.) vagy
 • az alábbi elérhetőségeken